Over Competence Card

transp met tekst

Momenteel is er nauwelijks informatie voorhanden omtrent de talenten, kennis, vaardigheden en professionele achtergrond van vluchtelingen. Zij beschikken doorgaans over een diploma dat niet in Nederland wordt erkend waardoor het voor deze groep bijzonder lastig is om kennis en kunde inzichtelijk te maken. Dit bemoeilijkt het proces van integratie met als mogelijk gevolg dat vluchtelingen onnodig in een bijstandsuitkering belanden. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid spreekt hierbij van verloren tijd en stelt een aanpak voor waarbij het vinden van werk of een opleiding op hetzelfde moment plaatsvindt als het leren van een taal en het huisvesten. Om in deze aanpak te kunnen voorzien is de Competence Card in het leven geroepen.

De Competence Card biedt vluchtelingen de mogelijkheid een compleet en gestructureerd beeld te schetsen van, onder meer, hun (digitale) competenties, drijfveren, ambities, persoonlijkheid en droombaan. De Competence Card is zo ontwerpen dat ieder van deze dimensies stapsgewijs wordt doorlopen, aan de hand van zelf-assessments. Op deze wijze kunnen vluchtelingen op eenvoudige wijze hun talenten en competenties in kaart brengen. Deze informatie kan vervolgens, eventueel ter aanvulling op een buitenlands diploma, ingezet worden om matches te realiseren met passende opleidingen en/of vacatures. Dit biedt ook mogelijkheden om vluchtelingen naar de voor hen meest bijpassende regio te begeleiden.

Competence Card is een initiatief van hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen (ReflecT, Tilburg University), Meurs HRM, Lievens HRI en de gemeente Tilburg. Deze partijen delen de visie dat kennis en kunde van vluchtelingen in een zo vroeg mogelijk stadium inzichtelijk gemaakt dient te worden, opdat ze gericht op zoek kunnen naar een passende opleiding of vacature en zodoende in een versneld tempo werk kunnen maken van integratie in de samenleving.

De Competence Card wordt momenteel getest in de gemeente Tilburg onder zo’n 400 vluchtelingen. Deze pilot wordt nog voor de aankomende zomer afgerond.

Voor meer informatie over de Competence Card kunt u contact opnemen met Ronald Lievens via info@lievenshri.nl of Ton Wilthagen via Wilthagen@uvt.nl

Contact voor geïnteresseerden

Heeft u interesse in Competence Card? Neem dan via onderstaande button contact met ons op.